ម៉ាស៊ីនកាត់ឡាស៊ែរម៉ាស៊ីនឆ្លាក់ឡាស៊ែរម៉ាស៊ីនឡាស៊ែរហ្គាវ៉ូ - ឡាស៊ែរមាស

ម៉ាស៊ីនកាត់ឡាស៊ែរ CO2

កម្មវិធី WhatsApp
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះហើយផ្ញើវាមកពួកយើង