Route của Kiều hối - Vũ Hán Golden Laser Công ty TNHH

Route của Kiều hối

Tài khoản ngân hàng

CNY A / C:

70080155200003768

USD A / C:

7016 1457 4100 0007 3

EUR A / C:

7016 3857 4100 0025 6

Receiver: Vũ Hán Golden Laser Công ty TNHH

Địa chỉ: GOLDEN LASER XÂY DỰNG NO.3-3 Shiqiao 1ST ROAD, HOUHU STREET, Jiangan HUYỆN WUHAN

Các tài khoản với ngân hàng

chuyển khoản: Citibank naNew York Swift no: citius33

ngân hàng nhận: Thượng Hải Pudong Development Bank, Chi nhánh Vũ Hán

Địa chỉ: Số 218 Tân Hoa Xã Road, Vũ Hán, Hồ Bắc 430000, Trung Quốc

Swift: SPDBCNSH180