लेझर कटिंग मशीन, लेसर खोदकाम मशीन, Galvo लेझर मशीन - गोल्डन लेझर

ड्युअल मेटल पत्रक आणि ट्यूब कटिंग