Mesin Pemotong Laser, Mesin Ukiran Laser, Mesin Laser Galvo - Laser Emas

Notis Undang-Undang

Laman web ini dimiliki, diurus dan dikendalikan oleh WUHAN GOLDEN LASER CO., LTD. (singkatan Laser Emas). Anda diminta membaca syarat penggunaan ini sebelum menggunakannya. Anda hanya boleh melayari laman web ini dengan syarat menerima syarat ini.

Penggunaan Web 

Semua kandungan di laman web ini hanya untuk tujuan peribadi dan bukan untuk penggunaan komersial. Sebarang hak cipta dan pengumuman dari kenalan harus dihormati oleh anda. Anda tidak dibenarkan mengedit, menyalin dan menerbitkan, menampilkan kandungan ini untuk tujuan komersial. Tingkah laku berikut harus dilarang: meletakkan kandungan web ini ke laman web dan media lain; penggunaan yang tidak dibenarkan untuk melanggar hak cipta, logo dan had undang-undang lain. Sebaiknya anda menghentikan semua tindakan sekiranya anda tidak bersetuju dengan peraturan di atas.

Penerbitan Maklumat 

Maklumat laman web ini wujud atas tujuan penggunaan khas dan tidak dijamin oleh sebarang bentuk. Kami tidak dapat memastikan ketepatan mutlak dan integriti kandungannya yang boleh berubah tanpa notis. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pengenalan produk, perisian dan perkhidmatan kami, anda boleh menghubungi wakil atau ejen yang ditetapkan oleh Golden Laser di tempat anda.

Penyampaian Maklumat 

Segala maklumat yang anda kirimkan atau e-mel kepada kami melalui laman web ini tidak dianggap sebagai rahsia dan tidak mempunyai hak eksklusif. Golden Laser tidak akan bertanggungjawab terhadap maklumat ini. Sekiranya tanpa perisytiharan terlebih dahulu, anda akan ingkar untuk bersetuju dengan pernyataan berikut: Golden Laser dan pihaknya yang sah mempunyai hak untuk menggunakan maklumat pelanggan, seperti data, gambar, teks dan suara dengan menyalin, dan mendedahkan, menerbitkan dan sebagainya pada. Kami tidak bertanggungjawab untuk penyebaran yang menyinggung, memfitnah, atau cabul yang dibuat di papan pesanan atau Ciri-ciri Interaktif Laman web yang lain. Kami berhak setiap saat untuk mendedahkan maklumat yang kami fikirkan perlu untuk memenuhi sebarang undang-undang, peraturan, atau permintaan pemerintah, atau untuk menolak untuk menyiarkan atau membuang maklumat atau bahan, secara keseluruhan atau sebahagian, yang menurut budi bicara kami adalah tidak sesuai, tidak menyenangkan atau melanggar Syarat Perkhidmatan ini.

Maklumat Interaktif 

Kami berhak, tetapi tidak berkewajiban, untuk memantau kandungan papan mesej atau ciri interaktif lain untuk menentukan kepatuhan terhadap perjanjian ini dan peraturan operasi lain yang kami tetapkan. Kami berhak mengikut budi bicara mutlak kami untuk menyunting, menolak untuk menyiarkan, atau membuang sebarang bahan yang diserahkan kepada atau diposkan di papan pesanan atau ciri interaktif laman web ini. Walau apa pun hak ini, pengguna tetap bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kandungan mesej mereka.

Penggunaan Perisian 

Anda diminta untuk mematuhi perjanjian kami semasa anda memuat turun perisian dari laman web ini. Anda tidak dibenarkan memuat turunnya sebelum anda menerima semua terma dan syarat.

Laman Bahagian Ketiga 

Bahagian tertentu dari Laman web boleh memberikan pautan ke laman web pihak ketiga, di mana anda mungkin dapat membeli dalam talian pelbagai jenis produk dan perkhidmatan yang disediakan oleh pihak ketiga. Kami tidak bertanggungjawab terhadap kualiti, ketepatan, ketepatan masa, kebolehpercayaan, atau aspek lain dari sebarang produk atau perkhidmatan yang ditawarkan atau disediakan oleh pihak ketiga. Semua risiko yang timbul dengan melayari laman web pihak ketiga harus ditanggung oleh anda sendiri.

Had Liabiliti 

Anda bersetuju bahawa kami atau sekutu kami atau penyedia laman web pihak ketiga tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan yang anda alami, dan anda tidak akan membuat tuntutan terhadap kami atau mereka, yang timbul dari pembelian atau penggunaan produk atau perkhidmatan anda di laman web kami.

Pengguna Antarabangsa 

Laman web kami dikendalikan oleh Jabatan Promosi Produk Golden Laser. Golden Laser tidak menjamin bahawa kandungan laman web ini juga digunakan untuk orang di luar China. Anda tidak boleh menggunakan laman web atau file eksport dengan tidak mematuhi Undang-Undang Ekspor Chine. Anda terikat dengan undang-undang tempatan anda semasa melayari laman web ini. Terma dan syarat ini diatur oleh undang-undang China yang mengatur bidang kuasa.

Penamatan 

Kami dapat, pada bila-bila masa dan tanpa pemberitahuan, menangguhkan, membatalkan, atau menghentikan hak anda untuk menggunakan laman web ini. Sekiranya berlaku penangguhan, pembatalan, atau penamatan, anda tidak lagi dibenarkan untuk mengakses bahagian Laman web ini. Sekiranya terdapat penangguhan, pembatalan, atau penamatan, sekatan yang dikenakan kepada anda berkenaan dengan bahan yang dimuat turun dari laman web ini, dan penafian dan had liabiliti yang dinyatakan dalam Syarat perkhidmatan ini, akan berterusan.

Tanda Dagangan

Golden Laser adalah tanda dagangan WUHAN GOLDEN LASER CO., LTD. Nama Produk Golden Laser juga dianggap sebagai tanda dagangan berdaftar atau tanda dagangan yang kurang digunakan. Nama Produk dan syarikat yang dinyatakan di laman web ini adalah milik mereka sendiri. Anda tidak dibenarkan menggunakan nama-nama ini. Kontroversi yang berlaku semasa menggunakan laman web ini akan diselesaikan dengan rundingan. Sekiranya masih tidak dapat diselesaikan, maka akan diserahkan ke pengadilan Rakyat Wuhan berdasarkan Undang-Undang Republik Rakyat China. Tafsiran pengumuman ini dan penggunaan laman web ini dikaitkan dengan WUHAN GOLDEN LASER CO., LTD.

Hantarkan mesej anda kepada kami:

Tuliskan mesej anda di sini dan hantarkan kepada kami

Hantarkan mesej anda kepada kami:

Tuliskan mesej anda di sini dan hantarkan kepada kami