Wskazówka prawna - Wuhan Złoty Laser Co., Ltd

Nota prawna

Ta strona jest własnością, zarządzane i utrzymywane przez CO WUHAN GOLDEN LASER., LTD. (Skr. Złoty Laser). Wymagane jest zapoznanie się z warunkami użytkowania przed użyciem. można tylko przeglądać tę wstęgę pod warunkiem zaakceptowania niniejszego Regulaminu.

Web Usage 

Wszystkie treści na tej stronie są jedynie dla celów prywatnych nie do użytku komercyjnego. Wszelkie prawa autorskie i zawiadomienie od kontaktu powinny być przestrzegane przez ciebie. Nie wolno zmieniać, kopiować i publikować, wyświetlać te treści do celów komercyjnych. Następujące zachowania powinny być zabronione: oddanie zawartość strony internetowej do innych pasm i platform medialnych; nieautoryzowane wykorzystanie naruszają prawa autorskie, logo i inne ograniczenia prawne. Lepiej zakończyć wszystkie działania, jeśli nie zgadzasz się z powyższymi zasadami.

Publikowanie informacji 

Informacja ta strona istnieje w intencji specjalnego przeznaczenia i nie jest gwarantowana przez wszelkich formach. Nie możemy mieć pewność, dokładność i integralność jej treści, które mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Aby dowiedzieć się więcej na temat naszych produktów, oprogramowania i wprowadzenie usług, można skontaktować się z przedstawicielem lub agenta wyznaczonego przez Złoty Laser w Twoim miejscu.

Składanie informacji 

Wszelkie informacje lub przesłać e-mail do nas za pośrednictwem tej strony internetowej nie jest traktowane jako poufne i nie ma wyłączne prawo. Złoty Laser będzie ponosić żadnych zobowiązań w tej informacji. Jeśli bez deklaracji z góry, będzie domyślnie zgodzić się z następującymi stwierdzeniami: Złoty laserowa i jej upoważniona osoba ma prawo do korzystania z informacji klienta, takich jak dane, obrazu, tekstu i głosu poprzez kopiowanie, i ujawnianie, publikowanie i tak na. Nie jesteśmy odpowiedzialni za wszelkie obraźliwe, oszczercze, obsceniczne lub delegowania dokonane na forach internetowych lub innych interaktywnych funkcji Serwisu. Zastrzegamy sobie prawo w każdej chwili ujawnić żadnych informacji możemy sądzić, niezbędne do spełnienia wymogów ustawy, rozporządzenia lub wniosek rządu lub do odmowy zamieszczenia lub usunięcia wszelkich informacji lub materiałów, w całości lub w części, które według naszego uznania są nieodpowiednie, naganne lub z naruszeniem niniejszych Warunków korzystania z usługi.

Informacja Interactive 

Będziemy mieć prawo, ale nie obowiązek, do monitorowania zawartości forach lub innych interaktywnych funkcji w celu określenia zgodności z niniejszej umowy oraz innych zasad eksploatacji Nawiążemy. Będziemy mieć prawo według własnego uznania do edytowania, odmowy zamieszczenia lub usunięcia wszelkich przedłożonego materiału lub zamieszczonych na forach i innych interaktywnych funkcji serwisu. Niezależnie od tego prawa, użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść swoich wiadomości.

Wykorzystanie oprogramowania 

Jesteś zobowiązany do przestrzegania naszego porozumienia podczas pobierania oprogramowania z tej strony. Nie masz uprawnień, aby pobrać je przed zaakceptować wszystkie warunki.

Miejsca Część trzecia 

Niektóre odcinki Stronie mogą zawierać linki do stron osób trzecich, gdzie możesz zakupić w Internecie wiele różnych typów produktów i usług, które są świadczone przez osoby trzecie. Nie jesteśmy odpowiedzialni za jakość, dokładność, terminowość, niezawodność, lub jakiegokolwiek innego aspektu jakiegokolwiek produktu lub usługi oferowanej lub dostarczonych przez osoby trzecie. Wszystkie ryzyka produkowane przez surfowanie stron osób trzecich powinny być ponoszone przez siebie.

Ograniczenie odpowiedzialności 

Zgadzasz się, że ani my, ani nasi stowarzyszone lub dostawców stron osób trzecich są odpowiedzialne za szkody, które ponoszą, i nie będzie dochodzić żadnych roszczeń wobec nas lub nimi, wynikające z nabycia lub korzystania z dowolnych produktów lub usług w naszej witrynie.

Użytkownicy międzynarodowe 

Nasz serwis jest obsługiwany przez Departament Promocji Produktu Golden Laser. Złoty Laser nie gwarantuje, że zawartość witryny jest również stosowana do osób spoza Chin. Nie należy korzystać z pliku strony lub eksportu przez nieposłuszeństwo ustawy Export z Chine. Jesteś zobowiązany przez prawo lokalne podczas przeglądania tej strony. Te warunki są regulowane przez chińskich przepisów regulujących jurysdykcję.

Zakończenie 

Możemy w każdej chwili i bez uprzedzenia, zawiesić, anulować lub zakończyć swoje prawo do korzystania z serwisu. W przypadku zawieszenia, unieważnienia lub zakończenia, nie jesteś już uprawniony do dostępu do części serwisu. W przypadku jakiegokolwiek zawieszenia, unieważnienia lub zakończenia, ograniczenia nałożone na Ciebie w odniesieniu do materiału pobranego z miejsca, i zastrzeżenia i ograniczenia zobowiązań określonych w niniejszym Regulaminie usługi, powinien przetrwać.

Znak towarowy

Złoty Laser jest znakiem towarowym firmy CO WUHAN GOLDEN LASER., LTD. Nazwy produktów Golden laserowe są również traktowane jako zarejestrowanego znaku towarowego lub pod wykorzystujących znak towarowy. Nazwy produktów i firm wymienione w tym miejscu są należące do siebie. Nie wolno używać tych nazw. Kontrowersja miała miejsce podczas korzystania z tej strony zostanie rozwiązany w drodze negocjacji. Jeśli nadal nie można rozwiązać, zostanie złożony do sądu Ludowej Wuhan na podstawie ustawy Republiki Ludowej. Interpretacja niniejszego ogłoszenia i korzystania z tej strony internetowej jest przypisana do CO WUHAN GOLDEN LASER., LTD.