ਪਰਾਈਵੇਟ ਨੀਤੀ

ਗੋਲਡਨ ਲੇਜ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ।ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ।

01) ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ
ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰਡਰ ਦੇਣਾ, ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਢੁਕਵੀਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਾਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ (ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ) ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

02) ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਇਸ ਵੈੱਬ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ, ਸਾਡਾ ਗੋਲਡਨ ਲੇਜ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ।ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਵੀਨਤਮ ਮਾਰਕੀਟ ਖੋਜ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

03) ਸੂਚਨਾ ਨਿਯੰਤਰਣ
ਫੀਡਬੈਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਸਮੇਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ।ਭਾਵ ਗੋਲਡਨ ਲੇਜ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ।
ਵੈੱਬ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।
ਨੋਟ: ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਹੋਰ ਲਿੰਕ, ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੋਲਡਨ ਲੇਜ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ।ਇਸ ਲਈ ਤੀਜੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵੈਬਸ ਦੇ ਲਿੰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੋਟ ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਵੇਗਾ।

04) ਸੂਚਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ, ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਲੀਕ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।ਸਾਡੇ ਸਰਵਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਫਾਇਰਵਾਲ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ।ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈੱਕ ਲਈ ਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਸਹੀ ਵੇਰਵੇ ਭੇਜਾਂਗੇ।

05) ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਕੂਕੀਜ਼ ਡੇਟਾ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਦੋਂ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਕੂਕੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ।ਕੂਕੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਵਰਡ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਫਿੰਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ।ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

06) ਸੋਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੋ
ਇਸ ਕਥਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੋਲਡਨ ਲੇਜ਼ਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਸੰਸਕਰਣ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪੰਨੇ ਦੇ ਫੁੱਟਰ 'ਤੇ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ।ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੈੱਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਣਾਉਣਯੋਗ ਸਾਈਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ।
ਇਸ ਕਥਨ ਜਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਪੀਪਲਜ਼ ਰੀਪਬਲਿਕ ਆਫ਼ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ।

ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ

ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਛੱਡੋ:

whatsapp +8615871714482