دستگاه برش لیزری لوله / لوله

دستگاه برش لیزری لوله ما برای برش لوله های فلزی با اشکال مختلف از جمله گرد ، مربع ، مستطیل ، بیضی و همچنین پروفایل هایی با سطح مقطع باز متنوع (به عنوان مثال پرتوهای I ، پرتوهای ، H ، L ، T و U متقاطع) طراحی شده است. بخش) هدف از راه حل های لیزر لوله افزایش بهره وری ، انعطاف پذیری و کیفیت برش لوله ها و پروفیل ها با برش دقیق تر لیزر فیبر است.

کاربرد لوله ها و پروفیل های فرآوری شده با لیزر متنوع است ، از صنایع خودرو ، مهندسی مکانیک ، ساخت معماری ، طراحی مبلمان گرفته تا صنایع پتروشیمی و غیره. برش لیزری لوله ها و پروفیل ها دامنه تولید گسترده تری برای قطعات فلزی ارائه می دهد و طراحی انعطاف پذیر و منحصر به فردی را ارائه می دهد ممکن ها.