လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းစက်, လေဆာအက္ခရာ တင်. စက်, Galvo လေဆာစက် - ရွှေ laser

tube / ပိုက်ဖြတ်တောက်ခြင်း