მილის / მილის ლაზერული ჭრის მანქანა

ჩვენი მილის ლაზერული ჭრის აპარატი განკუთვნილია ლითონის მილების გაჭრაზე სხვადასხვა ფორმის ჩათვლით, მათ შორის მრგვალი, კვადრატული, მართკუთხა, ოვალური, აგრეთვე პროფილებით, მრავალფეროვანი ღია კვეთებით (მაგ. I- სხივი, H, L, T და U ჯვარედინი) სექციები). მილის ლაზერული გადაწყვეტილებები მიზნად ისახავს მილების და პროფილების პროდუქტიულობის, მოქნილობისა და ჭრის ხარისხის ამაღლებას, რაც უფრო ზუსტია ბოჭკოვანი ლაზერული ჭრით.

ლაზერული დამუშავებული მილებისა და პროფილების აპლიკაციები მრავალფეროვანია, საავტომობილო ინდუსტრიიდან, მანქანათმშენებლობიდან, არქიტექტურის კონსტრუქციიდან, ავეჯის დიზაინიდან დაწყებამდე, ნავთობქიმიურ ინდუსტრიამდე და ა.შ. შესაძლებლობები