Rúrkové / rúrkové laserové rezacie zariadenie

Náš laserový rezací prístroj na rúrky je navrhnutý na rezanie kovových rúrok rôznych tvarov, vrátane okrúhlych, štvorcových, pravouhlých, oválnych, ako aj profilov s rôznymi otvorenými prierezmi (napr. I-lúč, H, L, T a U- úseky). Rúrkové laserové riešenia sa zameriavajú na zvýšenie produktivity, flexibility a kvality rezania rúr a profilov dokončovaním presnejším rezaním vláknovým laserom.

Využitie rúr a profilov spracovaných laserom je rozmanité, od automobilového priemyslu, strojárstva, architektúry, dizajnu nábytku až po petrochemický priemysel atď. Rezanie rúrok a profilov laserom poskytuje širší výrobný sortiment pre kovové diely a ponúka flexibilný a jedinečný dizajn. možností.