Машина за сечење ласер на цевки / цевки

Нашата машина за ласерско ласење на цевки е дизајнирана да пресече метални цевки со различни форми, вклучувајќи кружни, квадратни, правоаголни, овални, како и профили со разновидни отворени пресеци (пр. I-зрак, H, L, T и U напречни) секции). Ласерските решенија со цевки имаат за цел да ја зголемат продуктивноста, флексибилноста и квалитетот на сечењето на цевките и профилите, завршувајќи со прецизно сечење со ласерски растителни влакна.

Апликациите на ласерски обработени цевки и профили се разновидни, од автомобилската индустрија, механички инженеринг, архитектура, дизајн на мебел до петрохемиска индустрија, итн. Ласерското сечење на цевки и профили обезбедува поширок производствен опсег за метални делови и нуди флексибилен и уникатен дизајн можности.